TRA CỨU VĂN BẢN
Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuTải về
12
Số trang:
select
 12 items in 2 pages
22/2001/QĐ-BGD&ĐT 26/06/2001 Quy chế đào tạo đại học văn bằng 2 Tải về
36/2007/QĐ-BGD&ĐT 28/06/2007 Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học Tải về
55 /2012/TT-BGDĐT 25/12/2012 Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học Tải về
GIẤY BÁO LÀM THÊM GIỜ 30/01/2016 GIẤY BÁO LÀM THÊM GIỜ Tải về
MẪU GIẤY ĐI ĐƯỜNG 25/02/2016 MẪU GIẤY ĐI ĐƯỜNG Tải về
Thông tư ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam 05/04/2016 Thông tư ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam Tải về
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH QUY ĐỊNH MÃ SỐ, TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN MẦM NON 05/04/2016 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH QUY ĐỊNH MÃ SỐ, TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN MẦM NON Tải về
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH QUY ĐỊNH MÃ SỐ, TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN TIỂU HỌC CÔNG LẬP 05/04/2016 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH QUY ĐỊNH MÃ SỐ, TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN TIỂU HỌC CÔNG LẬP Tải về
Đơn đăng ký chứng chỉ bồi dưỡng quản lý giáo dục 23/06/2016 Đơn đăng ký chứng chỉ bồi dưỡng quản lý giáo dục Tải về
Đơn đăng ký lơp Bổ túc Kiến thức QLGD 23/03/2017 Đơn đăng ký lơp Bổ túc Kiến thức QLGD Tải về