• :
  • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TTGDTX-TIN HỌC, NGOẠI NGỮ TỈNH QUẢNG TRỊ
Nghiêm cấm uống rượu, bia ngay trước, trong giờ làm việc, học tập và nghỉ giữa giờ làm việc, học tập

Nghiêm cấm uống rượu, bia ngay trước, trong giờ làm việc, học tập và nghỉ giữa giờ làm việc, học tập

Đây là nội dung tại Khoản 5 Điều 5 Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2020. Luật 44/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14/6/2019 bao gồm 07 ...