• :
  • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TTGDTX-TIN HỌC, NGOẠI NGỮ TỈNH QUẢNG TRỊ
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN – TIN HỌC, NGOẠI NGỮ ĐÁP ỨNG CƠ HỘI HỌC TẬP CHO MỌI NGƯỜI, GÓP PHẦN PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CỦA TỈNH QUẢNG TRỊ.

Sự ra đời Trung tâm GDTX – TH,NN tỉnh Quảng Trị ( sau đây gọi là Trung tâm) đánh dấu một bước phát triển mới trong sự nghiệp giáo dục của tỉnh, mở ra cơ hội mới cho việc đào tạo nguồn nhân lực,nâng cao trình độ thỏa mãn nhu cầu học tập đa dạng, phong phú của người học.

TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN – TIN HỌC, NGOẠI NGỮ  

ĐÁP ỨNG CƠ HỘI HỌC TẬP CHO MỌI NGƯỜI, GÓP PHẦN PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CỦA TỈNH QUẢNG TRỊ.

                                                                                                                         Nguyễn Thọ

                                                                                               Trung tâm GDTX- TH,NN tỉnh

 

Sau 1 năm tái lập tỉnh Quảng Trị , để đáp ứng nhu cầu học tập của cán bộ, công chức, ng­ười lao động  góp phần hoàn thiện hệ thống giáo dục của tỉnh, ngày 24 tháng 10 năm 1990, UBND tỉnh Quảng Trị ra Quyết định số 1216/QĐ-UB thành lập Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng tại chức trên cơ sở nâng cấp Trung tâm ngoại ngữ tỉnh. Ngày 16 tháng 11 năm 1993, UBND tỉnh ra Quyết định số 1292/QĐ-UB đã thống nhất đổi tên Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng tại chức thành Trung tâm Giáo dục thường xuyên Tỉnh là đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị. Đến năm 2019, trước xu thế phát triển chung của xã hội, nhằm đáp ứng yêu cầu mới trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo,  ngày 30/08/2019  UBND tỉnh Quảng Trị ban hành  Quyết định số 2301/QĐ-UBND về việc thành lập trung tâm GDTX – TH,NN tỉnh Quảng Trị trên cơ sở sáp nhập trung tâm GDTX tỉnh với Trung tâm CNTT – ngoại ngữ Sở GD&ĐT. Trên cơ sở đó, trung tâm đã tham mưu Sở GD&ĐT ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ Trung tâm Giáo dục thường xuyên- Tin học, Ngoại ngữ Tỉnh Quảng trị; Sự ra đời Trung tâm GDTX – TH,NN tỉnh Quảng Trị ( sau đây gọi là Trung tâm) đánh dấu một bước phát triển mới trong sự nghiệp giáo dục của tỉnh, mở ra cơ hội mới cho việc đào tạo nguồn nhân lực,nâng cao trình độ thỏa mãn nhu cầu học tập đa dạng, phong phú của người học. Vượt qua những khó khăn, trở ngại, các thế hệ thầy cô đã kiên trì, nỗ lực xây dựng từng bước ổn định và phát triển trung tâm trong tình hình mới.Thực hiện mục tiêu đa dạng hóa các ngành, nghề, chương trình đào tạo liên kết đáp ứng nhu cầu người học; nâng cao chất lượng giáo dục và hiệu quả đào tạo để thực hiện mục tiêu xây dựng xã hội học tập, nâng cao dân trí, góp phần đào tạo nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đất nước.

I . Sơ lược một vài kết quả đạt được tại Trung tâm GDTX – TH,NN tỉnh Quảng Trị.

Với quy mô, cơ sở vật chất ngày càng hiện đại, cùng cách làm đúng đắn, đi đầu đón tắt, nắm bắt xu thế phát triển của xã hội Trung tâm đã và đang bước những bước vững chắc khẳng định vị trí và thương hiệu của mình trong sứ mệnh “ Nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân lực” và đem lại cơ hội học tập thường xuyên, suốt đời cho cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên, người lao động, góp phần tích cực trong việc xây dựng xã hội học tập, Trung tâm GDTX – TH,NN tỉnh Quảng Trị xứng đáng là “ Nơi tiếp nối những ước mơ”.

Hơn ba thập kỷ qua, hòa chung với công cuộc đổi mới nền giáo dục Việt Nam, Trung tâm đã từng bước ổn định, phát triển bền vững và ngày càng trở thành địa chỉ tin cậy về liên kết đào tạo nguồn nhân lực, cung ứng cơ hội học tập, góp phần nâng cao chất lượng, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế -xã hội của tỉnh thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập. Trung tâm đã phát huy vai trò “đầu tàu” trong việc liên kết đào tạo phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn. Trung tâm đã liên kết với nhiều trường đại học, cao đẳng tổ chức đào tạo, thi tốt nghiệp và phát bằng tốt nghiệp cho hơn 200 lớp đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp với hơn 20.000 học viên. Trong đó, hệ đào tạo từ xa có hơn 50 lớp với 5.571 học viên, hệ đào tạo VLVH có 156 lớp với hơn 15.000 học viên…

Những thế hệ  học viên ra trường đã và đang đóng góp tích cực trong việc xây dựng quê hương, đất nước. Nhiều học viên tốt nghiệp ra trường đã và đang đảm nhận nhiều vị trí chủ chốt trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp hay các doanh nghiệp. Họ là những nhà quản lý, kinh doanh và những luật sư, kỷ sư giỏi…

II. Những giải pháp tổ chức hoạt động tại Trung tâm GDTX – TH,NN tỉnh Quảng Trị

 

Trao bằng Cử nhân cho học viên tại  Trung tâm

 

Trong những năm qua, với xu thế phát triển mới , đòi hỏi ngành giáo dục có

những đổi mới để đáp ứng những yêu cầu chung đáp ứng quy luật phát triển của xã hội, đất nước. Trước tình hình đó, ngành GDTX cần có những thay đổi để phù hợp, ngày 05/4/2021 Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành Thông tư 10/TT-BGDĐT về Quy chế hoạt động của Trung tâm GDTX thay cho Quyết định số 01/2007/QĐ-BGDĐT ngày 02 tháng 01 năm 2007 của Bộ giáo dục và đào tạo; Thông tư 10/TT-BGDĐT đã có nhiều điều chỉnh, bổ sung so với Quyết định số 01/2007/QĐ-BGDĐT. Trước những thay đổi của các văn bản Quy phạm pháp luật và xu thế phát triển chung, trên cơ sở phân tích đánh giá thực trạng, trung tâm GDTX – TH,NN tỉnh đã chủ động, linh hoạt đưa ra các giải pháp, kế hoạch hoạt động phù hợp với từng giai đoạn theo mục tiêu chung đề ra, cụ thể:

1. Xây dựng, hoàn thiện các hồ sơ pháp lý để đáp ứng các điều kiện hoạt động tại trung tâm như: Hồ sơ kiểm định cơ sở giáo dục theo Thông tư số 42/2012/BGDĐT ngày 23 tháng 11 năm 2012,về việc Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục và quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên;( Các Trung tâm GDTX không thực hiện theo Thông tư số 18/2018/BGDDT ngày 22 tháng 8 năm 2018).Hồ sơ đảm bảo điều kiện Liên kết đào tạo đại học theo Thông tư số 08/2021/TT-BGDĐT ngày 18/3/2021 về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ Đại học và Thông tư 10/2017/TT-BGDĐT ngày 28/4/2017 về việc ban hành Quy chế đào tạo từ xa hệ đại học; Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGD ĐT-BTTTT ngày 21/6/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT; Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập…     

2. Nâng cao chất lượng đội ngũ về trình độ chuyên môn, kỹ năng làm việc, đạo đức nghề nghiệp, linh hoạt, mềm dẻo thích ứng tình hình mới. Xây dựng tập thể sư phạm văn minh, năng động, tự giác, tích cực. Nắm vững các nguyên tắc, quy trình làm việc. Rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm để phối hợp thực hiện công việc một cách hiệu quả. Nêu cao tinh thần tự học và sáng tạo trong mọi hoạt động. Phương châm một người làm 01 công việc chuyên môn sâu nhưng đồng thời tham gia được nhiều công việc khác;

3.Thực hiện hiệu quả công tác điều tra nhu cầu học tập của xã hội để làm cơ sở xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hàng năm; Chủ động tham mưu với  Sở GD&ĐT, UBND tỉnh, các sở ban ngành và chính quyền địa phương tổ chức liên kết đào tạo hệ đại học, dạy cấp THPT hệ GDTX, bồi dưỡng nghiệp vụ, bồi dưỡng chuyên đề...

4. Xây dựng Kế hoạch phát triển trung tâm thành một cơ sở giáo dục đào tạo đa ngành, đa nghề, đa loại hình hoạt động, đáp ứng theo nhu cầu của xã hội. Từ đó chủ động, linh hoạt phối hợp với các trường Đại học, Học viện tổ chức liên kết đào tạo Đại học, Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, Ngoại ngữ và Tin học cho người lao động trên cơ sở chức năng nhiệm vụ đã được quy định;

5. Xây dựng môi trường sư phạm xanh – sạch – đẹp, đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất để CB-GV-NV làm việc và đổi mới phương pháp dạy học của giảng viên.

Trên cơ sở mục tiêu chung đó, hàng năm Trung tâm chủ động xây dựng Kế hoạch hoạt động cụ thể phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh cụ thể với tinh thần chủ động, linh hoạt để thích ứng.

 Trước tình hình mới, trung tâm không ngừng đổi mới phương thức quản lý, tích cực, chủ động trong việc nghiên cứu tìm hiểu những lĩnh vực, ngành nghề mới phù hợp với thị trường lao động, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế -xã hội của tỉnh để xây dựng kế hoạch tổ chức các chương trình liên kết đào tạo đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và bồi dưỡng các chuyên đề ngắn hạn, đáp ứng nhu cầu học tập của nhân dân. Cùng với đó, trung tâm chú trọng duy trì nền nếp, kỷ cương, tăng cường cơ sở vật chất và các thiết bị dạy học đảm bảo các điều kiện dạy học phù hợp với các loại hình đào tạo khác nhau. Đồng thời, nhà trường có đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên có trình độ chuyên môn cao, năng lực làm việc tốt, thái độ làm việc trách nhiệm, tận tâm…

Để đảm bảo cho công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập, trước nhu cầu của tỉnh đang cần một lực lượng lao động có chất lượng, Trung tâm tiếp tục mở rộng liên kết đào tạo theo hướng đa dạng hóa các loại hình, ngành, nghề, trình độ, đáp ứng được nhu cầu học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kiến thức, kỹ năng của cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên, người lao động tại địa phương, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh.

Bên cạnh liên kết đào tạo dài hạn, các loại hình đào tạo ngắn hạn được mở rộng, tăng cường, góp phần tích cực đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho ngành và tỉnh.Trung tâm đã tổ chức được nhiều lớp bồi dưỡng, đào tạo, cấp chứng chỉ Tin học,tiếng Anh cho cán bộ công chức, viên chức, học sinh, sinh viên và người lao động. Trung tâm đã chủ động Liên kết với các trường đại học, học viện tổ chức nhiều lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ theo chuẩn chức danh nghề nghiệp cho cán bộ, giáo viên ngành giáo dục; bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý cán bộ, quản lý các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở; bồi dưỡng nghiệp vụ kế toán, kế toán trưởng, nghiệp vụ văn thư lưu trữ, Thư viện thiết bị, nâng cao kiến thức pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn tỉnh. Chủ động phối hợp với các sở, ngành, các cơ quan, đơn vị thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tỉnh nhà.

 

Trung tâm GDTX – TH,NN tỉnh chia sẻ yêu thương với những trường học vùng khó khăn tỉnh Quảng Trị.

 

III. Kết luận

Có thể nói, với mô hình phát triển đa dạng như hiện nay, từ đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn đến dài hạn; từ trung cấp đến cử nhân; với nhiều phương thức đào tạo vừa làm vừa học, đào tạo từ xa, đào tạo trực tuyến... đã tạo nên một mô hình trung tâm GDTX đáp ứng với định hướng phát triển theo Quy chế hoạt động của Trung tâm GDTX cấp tỉnh.

Trải qua  hơn 30 năm xây dựng và phát triển, Trung tâm Giáo dục thường xuyên – Tin học, ngoại ngữ  tỉnh Quảng Trị đã khẳng định vị trí là nơi đáp ứng cơ hội học tập cho mọi người, là cơ sở liên kết đào tạo hiệu quả, tin cậy, có nhiều đóng góp trong việc phát triển nguồn nhân lực của tỉnh nói chung và của ngành Giáo dục Quảng Trị nói riêng.

Phát huy những thành tích đã đạt được và những bài học đúc rút được trong quá trình hình thành và phát triển, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên Trung tâm GDTX – TH,NN tỉnh vững vàng bước vào một giai đoạn phát triển mới, ngày càng khẳng định được uy tín, vị thế và thương hiệu của mình, tiếp tục có nhiều đóng góp cho sự phát triển nguồn nhân lực chất lượng của tỉnh, góp phần xây dựng xã hội học tập và phát triển kinh tế- xã hội tại Quảng Trị, xứng đáng với sự mong đợi và tin tưởng của ngành Giáo dục và của nhân dân tỉnh nhà.

------------------------


Tập tin đính kèm
Nguồn:Nguyễn Thọ Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 7 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết