• :
 • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TTGDTX-TIN HỌC, NGOẠI NGỮ TỈNH QUẢNG TRỊ
 • Nguyễn Văn Nguyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0944159559
  • Email:
   nguyennnth@gmail.com
 • Nguyễn Thị Thu Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0913790234
  • Email:
   thuhiennguyenqt@gmail.com
 • Nguyễn Duy Hiếu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên
  • Điện thoại:
   0913457510
  • Email:
   hieugdtx@gmail.com
 • Lê Thái Hiêng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên bảo vệ cơ quan
  • Điện thoại:
   0945772867
 • Lê Thị Thu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên văn thư
  • Điện thoại:
   085888018
  • Email:
   thithuca@gmail.com