TRUNG TÂM GDTX-TIN HỌC, NGOẠI NGỮ TỈNH QUẢNG TRỊ

   Số 22, Trần Đại Nghĩa, TP Đông Hà, Quảng Trị

       Điện thoại: 0233.3566.696     Fax: 0533. 855. 338 

                                    Email: gdtxtinh@quangtri.gov.vn                                           

Website: www.gdtxquangtri.edu.vn       

 

         Trung tâm Giáo dục thường xuyên- Tin học, ngoại ngữ tỉnh Quảng Trị là cơ sở giáo dục thường xuyên của hệ thống giáo dục quốc dân, được thành lập theo Quyết định số 1216/QĐ-UB ngày 24 tháng 10 năm 1990 của UBND tỉnh. Kể từ năm 2010, Trung tâm thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm hoàn toàn về tài chính tại các Quyết định số 2056/2010 QĐ-UB ngày 02/10/2010 và Quyết định số 2783/QĐ-UB ngày 16/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị. Để hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, Trung tâm GDTX tỉnh đã chủ động xây dựng nhiều Kế hoạch, Chương trình như: Kế hoạch tổ chức hoạt động của Trung tâm GDTX tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2016-2021 đã được Giám đốc Sở GD và ĐT Quảng Trị phê duyệt ngày 25/4/2016; Chiến lược phát triển Trung tâm GDTX tỉnh từ 2016 dến 2021 tầm nhìn đến 2025; Chương trình hành động 2017, Chương trình hành động 2018 ...

 

         Trung tâm Giáo dục thường xuyên- Tin học, ngoại ngữ tỉnh Quảng Trị được đóng trên mảnh đất miền Trung anh hùng và hiếu học, tuy rằng dân số ít, điều kiện kinh tế, xã hội còn gặp khó khăn, nhưng bằng sự quyết tâm vượt khó vươn lên của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, Trung tâm đã có nhiều nỗ lực trong việc liên kết với các trường Đại học, Học viện trên cả nước để tổ chức đào tạo đa ngành theo nhu cầu của xã hội, với nhiều hình thức học tập linh hoạt như Vừa làm vừa học, Đào tạo từ xa, đào tạo ngắn hạn…

Qua gần 30 năm xây dựng và trưởng thành, Trung tâm đã tạo nguồn nhân lực với hơn 10.000 cử nhân kỹ sư thuộc nhiều ngành khác nhau, đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời của nhân dân trong và ngoài tỉnh.

        Với những thành tích đã và đang đạt được, Trung tâm Giáo dục thường xuyên- Tin học, ngoại ngữ tỉnh Quảng Trị sẽ tiếp tục phát triển toàn diện, đa dạng hơn nữa để có những đóng góp xứng đáng cho hoạt động giáo dục thường xuyên nói riêng và giáo dục của tỉnh Quảng Trị nói chung.

 

Chức năng, nhiệm vụ

        1. Tổ chức liên kết, thực hiện các chương tình đào tạo, nâng cao kiến thức trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đối tượng cán bộ, công chức, viên chức, người dân trong và ngoài tỉnh.

       2. Tổ chức các chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học ứng dụng, công nghệ thông tin cho mọi đối tượng.

       3. Phối hợp với Sở GD&ĐT tổ chức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên, nhân viên trong ngành Giáo dục; tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn khác theo nhu cầu xã hội và đối tượng người học.

       4. Nghiên cứu và chuyển giao công nghệ mới cho cán bộ, công chức, viên chức, người dân trong và ngoài tỉnh.

       5. Là địa điểm tổ chức, phục vụ các đợt tập huấn, hội thảo, hội thi cho ngành Giáo dục và các đơn vị khác khi có nhu cầu.

Số liệu tuyển sinh Đào tạo và  bồi dưỡng qua các năm học

Năm học

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

Đào tạo

666

603

596

342

466

Bồi dưỡng

472

571

1099

1326

1292

Tổng cộng

1.138

1.174

1695

1668

1758