GIỚI THIỆU CHUNG

Địa chỉ:  22 Trần Đại Nghĩa-TP Đông Hà- tỉnh Quảng Trị

Email :  gdtxtinhqt@quangtri.edu.vn 

Điện thoại : 02333566696

 

Trung tâm GDTX tỉnh Quảng Trị được thành lập ngày 24/10/1990 trên cơ sở nâng cấp Trung tâm ngoại ngữ của tỉnh thành Trung tâm Đào tạo bồi dưỡng tại chức. Đến ngày 16/11/1993, Trung tâm Đào tạo - Bồi dưỡng tại chức tỉnh chính thức đổi tên thành Trung tâm GDTX tỉnh Quảng Trị. Sự ra đời của Trung tâm là một nhu cầu tất yếu trong công cuộc tái lập tỉnh góp phần đào tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ tỉnh nhà.

Ngày đầu mới thành lập, Trung tâm GDTX tỉnh phải đối mặt mới muôn vàn khó khăn. Trung tâm chỉ có một biên chế là giám đốc và một kế toán kiêm nhiệm ( kế toán Sở GD&ĐT). Tháng 11/1990 tăng cường biên chế cho Trung tâm làm công việc hành chính và giáo vụ.. Đến năm 1994-1995, Trung tâm bổ sung thêm 3 biên chế: 1 kế toán, 1 giáo viên và 1 nhân viên. Như vậy, năm nay Trung tâm đã có kế toán riêng và nâng tổng số biên chế của Trung tâm tăng lên thành 5 biên chế.

Nhận thấy những khó khăn trong việc thiếu cơ sở vật chất, phòng học nay phải thuê chỗ này mai phải thuê chỗ khác, vừa tốn kinh phí vừa khó khăn trong công tác quản lý người dạy người học nên 8 năm sau ngày thành lập (năm 1998), Trung tâm được Tỉnh đầu tư cơ sở mới ở phường 5 tại Kiệt 69 Lê Lợi ( nằm giữa khu vực mầm non Sao Mai và bệnh viện tỉnh) nay là 22 Trần Đại Nghĩa. TP Đông Hà.

Trong giai đoạn đầu mới thành lập, mặc dầu phải đối mặt với muôn và khó khăn, nhưng với tinh thần khắc phục khó khăn, phát huy nội lực, đồng lòng đồng sức quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ của tỉnh và ngành giao. Trung tâm đã chủ động trực tiếp liên kết đào tạo với các trường ở Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Hà Nội để tiến hành mở lớp. Mặc dù đội ngũ cán bộ của Trung tâm lúc này còn mỏng nhưng đã duy trì hoạt động dạy và học tiến triển một cách tốt đẹp, hòa thành tốt kế hoạch đào tạo hằng năm.

Từ năm 2003-2010, đội ngũ được tăng cường cả về số lượng lẫn chất lượng. Năm 2010, tổng số CBNV của Trung tâm đã lên đến 19 người, trong đó có 9 biên chế và 10 hợp đồng. Về đối tác liên kết đào tạo cũng đã mở rộng, không chỉ có Hà Nội, Huế, Đà Nẵng mà còn liên kết tới Nha Trang, TPHCM. Đa dạng hóa loại hình đào tạo: chính quy, tại chức, từ xa, bồi dưỡng ngắn hạn; phong phú về ngành nghề đào tạo và trình độ đào tạo.

Từ năm 2011 đến nay, đây là giai đoạn có sự thay đổi lớn mạnh về cơ chế tài chính, Trung tâm được chuyển đổi từ cơ chế tự chủ một phần sang tự chủ toàn phần. Ngoài việc liên kết đào tạo các bậc TCCN, CĐ, ĐH, nhằm khai thác hết tiềm năng cơ sở vật chất, đội ngũ, đồng thời chủ động trong việc đào tạo thêm chứng chỉ và tạo thêm nguồn thu cho Trung tâm. Hiện tại, đội ngũ CBNV Trung tâm có tổng số 13 người, với 7 biên chế và 6 hợp đồng.  Trung tâm cũng tăng cường mở rộng liên kết đào tạo, mở thêm các lớp học, đẩy mạnh công tác tuyển sinh ở  các địa bàn trên toàn tỉnh.

Sau 25 năm thành lập, Trung tâm GDTX đã không ngừng lớn mạnh về đội ngũ, CSVC đến quy mô đào. Kêt quả đạt được qua từng ấy năm là minh chứng sinh động về sự lãnh đạo và chỉ đạo đúng đắn của Lãnh đạo tỉnh, Lãnh đạo Sở GD&ĐT và sự giúp đỡ tận tình của các Ban, Ngành cấp tỉnh có liên quan. Mặt khác kết quả đó cũng thể hiện sự quyết tâm vươn lên, sự năng động và sáng tạo của CB, GV, NV Trung tâm trong mục tiêu phát triển con người, phát triển nguồn nhân lực cho Tỉnh.