Cơ sở vật chất của Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Trị: 01 Hội trường, 10 phòng học, 01 phòng máy tính, 05 phòng làm việc và 03 phòng nghỉ công vụ.

      Trước những khó khăn hiện tại về cơ sở vật chất, năm học 2016-2017, UBND tỉnh đã phê duyệt kế hoạch xây dựng nhà học 2 tầng gồm 06 phòng học tại Trung tâm bằng nguồn kinh phí tự chủ 2.5 tỷ đồng. Công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng đầu năm học 2018 - 2019. Đồng thời Sở giáo dục và đào tạo Quảng Trị đã hỗ trợ 120 bộ bàn ghế học sinh, 05 bảng chống lóa, 05 bộ bàn ghế giáo viên.

      Trang thiết bị gồm có:  25 máy tính phục vụ học tập cho học viên và 20 máy tính phục vụ làm việc chuyên môn, giảng dạy của cán bộ, giảng viên. Hệ thống phòng học đã được trang bị máy chiếu Projecter, máy chiếu tích hợp, Màn hình Tivi trên kích thước lớn, bộ Camera và giải mã phục vụ Hội nghị trực tuyến …

       Bên cạnh đầu tư phòng học, thiết bị dạy học Trung tâm đã tiết kiệm từ nguồn thu học phí của các đơn vị để lại nhằm trang cấp một số trang thiết bị phục vụ các hoạt động tại Trung tâm: Cải tạo lại Hội trường, làm nhà xe cho học viên, lắp đặt hệ thống rèm … nguồn xây dựng cơ sở vật chất và các trang thiết bị đều dựa trên nguồn kinh phí tự chủ.

      Cơ sở vật chất đáp ứng nhu cầu cơ bản công tác liên kết đào tạo và phục vụ tập huấn của ngành, chương trình bồi dưỡng thường xuyên.

     Về chiến lược phát triển lâu dài, Trung tâm tiếp tục đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất đáp ứng quy mô đào tạo nguồn nhân lực tại chỗ cho tỉnh, từng bước tạo cảnh quan đơn vị thực sự là một điểm đến thu hút và tiện ích.