TB lịch thi Anh văn & TH ứng dụng ngày 28/04/2018
Cập nhật 21/04/2018 Lượt xem 189

   SỞ GD&ĐT QUẢNG TRỊ               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   TRUNG TÂM GDTX TỈNH                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


      Số: 154 /TBTSGDTX                            Quảng Trị, ngày 20 tháng 4 năm 2018

 THÔNG BÁO TUYỂN SINH

Chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản và Tiếng Anh trình độ B,C

Nhằm đáp ứng nhu cầu kiểm tra và cấp chứng chỉ cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh,Trung tâm GDTX tỉnh Quảng Trị thông báo kế hoạch tổ chức ôn tập, thi cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT và Tiếng Anh trình độ B, C, cụ thể sau:

1.  Đối tượng:  Mọi công dân có nhu cầu bồi dưỡng, thi và cấp chứng chỉ.

2. Thời gian và địa điểm

- Thời gian thi: Thứ 7, ngày 28/4/2018.

+ Thi Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản vào buổi sáng (từ 7h30)

+ Thi Tiếng Anh B, C vào buổi chiều (từ 13h30).

- Địa điểm: Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Trị

3. Hồ sơ đăng ký và lệ phí dự thi

3.1. Hồ sơ đăng ký

+ Đơn theo mẫu, có dán 2 ảnh thẻ 3x4.

+ Chứng minh nhân dân photo.

3.2. Lệ phí ôn tập, thi và cấp chứng chỉ

+ Ứng dụng CNTT cơ bản:        800.000 đồng/1 chứng chỉ.

+ Tiếng Anh trình độ B:            500.000 đồng /1 chứng chỉ.

+ Tiếng Anh trình độ C:            1.000.000 đồng /1 chứng chỉ.

Ngoài ra, Trung tâm liên tục tuyển sinh các lớp đào tạo và bồi dưỡng:

- Các lớp đào tạo: Kế toán, Quản trị Kinh doanh, Luật học, Công tác xã hội, Ngôn ngữ Anh bằng 2, Quản lý Tài nguyên môi trường, Công nghệ thông tin, Giáo dục Mầm non, Giáo dục Tiểu học, Giáo dục chính trị...

- Bồi dưỡng ngắn hạn cấp chứng chỉ: Nghiệp vụ Quản lý giáo dục, Thiết bị trường học, Kế toán trưởng, Văn thư Lưu trữ, Bồi dưỡng nâng hạng giáo viên các cấp, Quản lý Nhà nước

- Tạo nguồn đào tạo thạc sĩ các chuyên ngành: Quản lý giáo dục, Luật, Hành chính công, Quản lý kinh tế, Công nghệ thông tin, Quản trị kinh doanh...

Thông tin thủ tục đăng ký xin liên hệ: Trung tâm GDTX tỉnh Quảng Trị - 22 Trần Đại Nghĩa, TP. Đông Hà; Điện thoại: 02333.854.889  Hoặc: 0914.591.610 (Cô Sương), 0915.308.578 (Thầy Cường), 0935.144.555 (Thầy Tân) 

 Email: gdtxtinhqt@quangtri.edu.vn; Website: http://www.gdtxquangtri.edu.vn.

 Trân trọng thông báo! 

 

Nơi nhận:                                                                                       KT. GIÁM ĐỐC

- Các cơ quan, đơn vị;                                                                      PHÓ GIÁM ĐỐC

- Đăng website;                                                                                   

- Lưu: QLĐT, VT.                                                                                     (Đã ký)     

                Trần Bảo Linh

Bấm vào đây để tải đơn. DON ANH VAN VA TIN HOC.docx
Lịch công tác Hệ thống nhap diem

LIÊN KẾT HỮU ÍCH

LIÊN KẾT WEBISTE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online : 50
Tổng truy cập : 1,549,350

Videon

  • Những hình ảnh phong cảnh đẹp ở Việt Nam

    Màu tím hoa sim - Hữu Loan

    Quảng trị

    Quảng Trị yêu thương

    Xem tiếp >>