Thông báo TS lớp Quản lý nhà nước
Cập nhật 24/05/2018 Lượt xem 1498

SỞ GD & ĐT QUẢNG TRỊ

TRUNG TÂM GDTX TỈNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

      Số:………/CV/GDTX                                                                      

Quảng Trị, ngày 28 tháng 12 năm 2017

                       

   Kính gửi: - UBND các huyện, thị xã và thành phố

                   - Các sở ban, ngành đoàn thể

 

Để tạo điều kiện nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ và người dân trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, đáp ứng nhu cầu học tập nâng cao trình độ của cán bộ CCVC, vì sự phát triển Kinh tế – Xã hội của tỉnh.

Trung tâm GDTX tỉnh thông báo tuyển sinh lớp Đại học Quản lý nhà nước, cụ thể như sau:

- Chỉ tiêu đào tạo: 60 học viên/lớp.

- Hình thức đào tạo: Liên thông từ TC, CĐ lên đại học và văn bằng 2.

- Phương thức học: Các ngày thứ 7 và chủ nhật hàng tuần

- Địa điểm đặt lớp: Tại Trung tâm GDTX tỉnh Quảng Trị

Mục tiêu đào tạo của ngành quản lý nhà nước là nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản về hành chính học, kiến thức chuyên sâu về quản lý hành chính nhà nước trên các lĩnh vực đô thị, tài nguyên môi trường, đất đai, văn hóa giáo dục, quản lý kinh tế...

Sau khi tốt nghiệp, anh (chị) đã trang bị cho bản thân về những kỹ năng hành chính, đảm đương được công việc của chuyên viên trong lĩnh vực hành chính và quản lý hành chính nhà nước. Sinh viên tốt nghiệp ngành quản lý nhà nước có đủ kiến thức và năng lực chuyên môn để được tuyển dụng làm cán bộ công chức, viên chức tại các cơ quan quản lý nhà nước, khu vực công ở các bộ, sở, ban ngành, UBND cấp tỉnh thành, huyện, thị xã, thành phố, xã phường, đoàn thể... và nhân viên hành chính, thư ký văn phòng tại các doanh nghiệp.

Trung tâm GDTX tỉnh kính đề nghị lãnh đạo các cơ quan đơn vị có nhu cầu lập danh sách đăng ký (theo mẫu) gửi Email về Trung tâm trước ngày 3/6/2018.

Địa chỉ liên hệ: 22 đường Trần Đại Nghĩa, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

ĐT liên lạc:  0233 3566696. 0913457510 Email: gdtxtinhqt@quangtri.edu.vn

Vì sự nghiệp phát triển của tỉnh nhà. Kính mong Quý cơ quan đơn vị quan tâm, hợp tác, tạo điều kiện cho Trung tâm hoàn thành nhiệm vụ năm học.

                                                                                                 

Nơi nhận:                                                                                 KT. GIÁM ĐỐC             

- Như kính gửi.                                                                       P. Giám đốc

- Lưu: QLĐT,VT.                                                                             Đã ký

                                                                                                         TRẦN BẢO LINH  

                                                                                                                                                                       


 

 

 

Danh sách đăng ký

 

TT

Họ và tên

Năm sinh

Đơn vị công tác

Bằng cấp

Điện thoại

1

Nguyễn … …

01/01/….

….  Vĩnh linh

CĐ .....

………….

2

 

 

 

 

 

 

 

Lịch công tác Hệ thống nhap diem

LIÊN KẾT HỮU ÍCH

LIÊN KẾT WEBISTE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online : 265
Tổng truy cập : 1,577,925

Videon

  • Những hình ảnh phong cảnh đẹp ở Việt Nam

    Màu tím hoa sim - Hữu Loan

    Quảng trị

    Quảng Trị yêu thương

    Xem tiếp >>