Thông báo xét tuyển viên chức năm 2016
Cập nhật 02/02/2017 Lượt xem 1940

    SỞ GD&ĐT QUẢNG TRỊ                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM GDTX TỈNH                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 


Số: 448/TB-GDTX                               Đông Hà, ngày 14  tháng 11 năm 2016

 

THÔNG BÁO

XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2016

 

Trung tâm GDTX Tỉnh Quảng Trị thông báo xét tuyển viên chức năm 2016 như sau:

1.     Số lượng cần tuyển : 03 người, gồm:

01 chuyên viên Quản lý đào tạo ; 01 nhân viên thủ quỹ kiêm văn thư; 01 lái xe

2.    Điều kiện:

-          Điều kiện chung:

Người đăng ký dự tuyển phải có hộ khẩu thường trú tại Quảng Trị hoặc chồng ( vợ) có hộ khẩu thường trú tại Quảng Trị tối thiểu 03 năm ; Trình độ Ngoại ngữ, Tin học theo quy định của Bộ giáo dục và đào tạo; Bộ Thông tin và truyền thông.

-          Điều kiện từng vị trí việc làm:

+ Đối với chuyên viên Quản lý đào tạo: Văn bằng tốt nghiệp Đại học Quản lý giáo dục hoặc Đại học Kinh tế trở lên. Có thời gian Hợp đồng lao động liên tục từ 36 tháng trở lên trong lĩnh vực Quản lý đào tạo tại các cơ quan tự chủ công lập trong toàn tỉnh; tham gia đóng Bảo hiểm xã hội 03 năm trở lên.

+ Đối với Nhân viên Thủ quỹ kiêm Văn thư : Văn bằng tốt nghiệp Trung cấp chuyên ngành Kế toán trở lên. Có thời gian Hợp đồng lao động liên tục từ 36 tháng trở lên trong lỉnh vực Thủ quỹ - Văn thư tại các cơ quan tự chủ công lập trong toàn tỉnh; tham gia đóng Bảo hiểm xã hội 03 năm trở lên.

+ Đối với Nhân viên Lái xe cơ quan : Có Bằng Lái xe hạng B2 trở lên. Có thời gian Hợp đồng lao động liên tục từ 36 tháng trở lên trong lĩnh vực Lái xe tại các cơ quan tự chủ công lập trong toàn tỉnh; tham gia đóng Bảo hiểm xã hội 03 năm trở lên.

3.   Tài liệu ôn tập để dự tuyển:

3.1.           Kiến thức chung:

+ Luật viên chức (số 58/2010/QH12)

+ Quy chế tổ chức hoạt động của Trung tâm GDTX (Số 01/QĐ-BGDĐT ngày 02/01/2007)

3.2.           Kiến thức từng vị trí việc làm

           + Chuyên viên Quản lý đào tạo: Quy định về liên kết đào tạo trình độ Trung cấp, cao đẳng, Đại học (Kèm theo Quyết định số 42/2008/QĐ-BGDDT ngày 28/7/2008)

                  + Nhân viên Thủ quỹ kiêm Văn thư: Nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/20015 về  Quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập

+ Nhân viên Lái xe cơ quan: Luật giao thông đường bộ

4.      Thời gian:

Phát hành và thu nhận Hồ sơ: Từ ngày 14/11/2016  đến ngày 09/12/2016 tại Trung tâm GDTX Tỉnh Quảng Trị - Số 22 Trần Đại Nghĩa – TP Đông Hà.

 

Mọi chi tiết xem niêm yết tại Trung tâm GDTX Tỉnh hoặc truy cập trên Website: www.gdtxquangtri.edu.vn

                                                                                                                                                                                                                                                               GIÁM ĐỐC

 

         (Đã ký)

 

 

                                                                                                 Nguyễn Thọ

 

 

Lịch công tác Hệ thống nhap diem

LIÊN KẾT HỮU ÍCH

LIÊN KẾT WEBISTE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online : 128
Tổng truy cập : 1,611,634

Videon

  • Những hình ảnh phong cảnh đẹp ở Việt Nam

    Màu tím hoa sim - Hữu Loan

    Quảng trị

    Quảng Trị yêu thương

    Xem tiếp >>