TỔ TÀI VỤ
Cập nhật 25/12/2018 Lượt xem 1603

 TỔ TÀI VỤ 


 

Họ và tên: Nguyễn Hồ Quỳnh Hương

Ngày sinh: 07/03/1985

Chức vụ: Tổ trưởng – Kế toán trưởng

Điện thoại DĐ: 0947.042.555

Email: nhqhuong85@gmail.com

 

Họ và tên:  Lê Quốc Tuân

Ngày sinh:02/10/1984

Chức vụ: Nhân viên

Điện thoại DĐ: 0914.763074

Email: quoctuandk1@gmail.com

 

Họ và tên:  Lê Thị Hồng Diễm

Ngày sinh: 25/08/1991

Chức vụ: Nhân viên

Điện thoại DĐ: 0919857120

Email: hongdiem250891@gmail.com

                                CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA TỔ KẾ HOẠCH - TÀI VỤ

A.    CHỨC NĂNG:

I.                   Chức năng Kế hoạch

1.      Tham mưu sử dụng tài chính  cho các hoạt động của cơ quan đãm bảo đúng quy định và đạt hiệu quả cao;

2.      Tham mưu cho Giám đốc về kế hoạch chi tiêu của cơ quan, hài hòa, cân đối. Chú trọng phát tiển bền vững;

3.      Tham mưu xây dựng kế hoạch,chính sách tăng thu, giãm chi, tiết kiệm, chống lãng phí, chống thất thoát;

4.      Tham mưu xây dựng CSVC.

Ngoài các chức năng trên, Phòng KH-TC tham mưu các vấn đề khác thuộc chức năng của phòng và theo yêu cầu của Lãnh đạo.

II.               Chức năng Tài vụ

1.        Tham mưu cho Giám đốc toàn bộ công tác quản lý tài chính ở trung tâm. Thực hiện quản lý tài chính thu, chi theo quy định;

2.      Tham mưu xây dựng các quy định có liên quan đến tài chính: quy chế chi tiêu nội bộ, quy định thu học phí, lệ phí và các khoản thu khác;

3.      Xây dựng và bảo vệ thực hiện dự toán thu, chi và quyết toán thu, chi ngân sách hàng tháng, hàng quý , hàng năm với cơ quan chủ quản và ngành tài chính theo quy định chung của cơ quan cấp trên;

4.      Xây dựng, cân đối và thực hiện tổng thể dự toán các nguồn thu ngoài ngân sách. Giao dịch và quyết toán với các đơn vị liên kết đào tạo;

5.      Tham mưu phân phối thành quả lao động theo hướng khuyến khích được người lao động phát huy hết khả năng và làm việc tốt hơn, dãm bảo sự công bằng và hợp lý trong đơn vị;

6.      Chủ trì tham mưu nội dung ký kết  và thanh lý hợp đồng đào tạo;

7.      Tham mưu và tự chủ động đề xuất công tác tự kiểm tra nội bộ theo luật kế toán và các thông tin về tài chính, lập báo cáo tài chính cuối năm,báo cáo công khai tài chính;

8.      Tham mưu và tham gia thực hiện xây dựng các phần mềm quản lý tài chính của cơ quan;

9.      Tham mưu và chủ động thực hiện các mối quan hệ về chuyên môn nghiệp vụ phục vụ công việc của phòng và cơ quan. Phối hợp chặt chẽ với các phòng, tổ trong cơ quan để cùng thực hiện tốt các công việc.

B.     NHIỆM VỤ:

I.                   Nhiệm vụ Kế hoạch

1.      Tham mưu sử dụng tài chính  cho các hoạt động của cơ quan đãm bảo đúng quy định và đạt hiệu quả cao;

2.      Tham mưu cho Giám đốc về kế hoạch chi tiêu của cơ quan, hài hòa, cân đối : trước mắt – lâu dài; cá nhân – tập thể; Học viên – CBGV,NV; Chuyên môn – các hoạt động khác, trực tiếp – gián tiếp.... Chú trọng phát tiển bền vững;

3.      Tham mưu xây dựng kế hoạch,chính sách tăng thu, giãm chi, tiết kiệm, chống lãng phí, chống thất thoát;

-         Đề xuất kịp thời chế độ chính sách đối với các khâu giúp cho việc tăng thu;

-         Đề xuất các giải pháp giãm chi, tiết kiệm, chống lãng phí;

-         Xây dựng các quy trình chống lãng phí chặt chẽ chống thất thoát.

4.      Tham mưu xây dựng CSVC, mua sắm tài sãn cho cơ quan.

II.         Nhiệm vụ Tài vụ

1.      Thực hiện cân đối thu – chi ở tất cả các nguồn kinh phí, thu và bảo quản quỹ tiền mặt. Đề xuất và xây dựng quy trình thu – chi, thanh toán với từng loại nguồn.

2.      Lập các thủ tục và trực tiếp thanh toán, chi trả tiền công, tiền lương và các dịch vụ tài chính cho CBGV, NV và các đơn vị cá nhân có liên hệ với trung tâm.

3.            Lập dự toán thu, chi và quyết toán thu, chi ngân sách hàng tháng, hàng quý , hàng năm với cơ quan chủ quản và ngành tài chính theo quy định chung của cơ quan cấp trên;

4.      Quản lý và theo dõi chứng từ hóa đơn;

5.      Hướng dẫn tất cả các quy trình thủ tục và nghiệp vụ kế toán cho những CBGV,NV và những người tham gia vào công tác tài chính;

6.      Kiểm tra tài chính theo Kế hoạch tự kiểm tra hàng năm;

7.      Cung cấp thông tin, số liệu kế toán cho các cơ quan chức năng theo quy định của pháp luật;

8.      Tính lương tháng và các khoản trích nộp lương cho cơ quan như: BHXH, BHYT, BHTN...Lập thủ tục trích BHXH, BHYT cho người lao động ốm đau. thai sản;

9.      Đăng ký với cơ quan thuế để sử dụng hóa đơn theo quy định;

10. Lập báo cáo thuế,báo cáo  ấn chỉ hàng tháng, quý, năm;

11. Tham gia xây dựng, theo dõi thực hiện, đề xuất , kiến nghị những thay đổi, bổ sung hoàn chỉnh Quy chế chi tiêu nội bộ cho phù hợp với trung tâm và các văn bản hướng dẫn của cấp trên;

12. Tham mưu và tham gia thực hiện xây dựng các phần mềm quản lý tài chính của cơ quan;

13.       Thực hiện thanh quyết toán nguồn kinh phí liên két đào tạo với các đơn vị liên kết, đãm bảo đầy đủ chính xác đúng quy định với các hợp đồng đã ký kết. Quản lý và sử dụng biên lai thu học phí các lớp liên kết;

14.       Tham gia làm việc ngoài giờ để đãm bảo công tác  thu học phí, lệ phí và các hoạt tài chính khác ;

15. Trực tiếp theo dõi và quyết toán và tổng hợp các nguồn kinh phí xây dựng cơ bản;

16. Tổng hợp quyết  toán thuế thu nhập cá nhân;

17. Phối hợp với các phòng, tổ để thực hiện tốt các công việc của coa quan;

18. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi đượ lãnh đạo phân công và các nhiệm vụ của phòng.

C.    TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Căn cứ chức năng,nhiệm vụ nêu trên, Tổ trưởng có trách nhiệm cụ thể hóa nhiệm vụ của tổ, xây dựng Kế hoạch và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong tổ theo vị trí công việc để thực hiện. 

Các tin khác
Lịch công tác Hệ thống nhap diem

LIÊN KẾT HỮU ÍCH

LIÊN KẾT WEBISTE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online : 65
Tổng truy cập : 2,092,655

Videon

  • Tiếng hát của CBNV Trung tâm GDTX Tỉnh

    "Chia sẻ yêu thương" tại Trường Mầm non Hướng...

    Quảng Trị yêu thương

    Xem tiếp >>