PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO
Cập nhật 25/12/2018 Lượt xem 2220

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

 

 

 

Họ và tên:  Nguyễn Thị Lệ Sương

Ngày sinh: 13/6/1979

Chức vụ: Trưởng phòng

Điện thoại DĐ: 0914591610

Email: suongle79@gmail.com

 

Họ và tên:  Lê Quang Cường

Ngày sinh: 10/01/1984

Chức vụ: Phó trưởng phòng

Điện thoại DĐ: 0915308578

Email: quangcuong1084@gmail.com

 

Họ và tên:  Nguyễn Hữu Tân

Ngày sinh: 20/5/1981

Chức vụ: Chuyên viên

Điện thoại DĐ: 0935144555

Email: tandaotaotxqt@gmail.com

 

Họ và tên:  Đỗ Thị Phương Thảo

Ngày sinh: 04/06/1986

Chức vụ: Nhân viên

Điện thoại DĐ: 0917.410.345

Email: thaodo461986@gmail.com

 CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO                                                         

            A.CHỨC NĂNG:

1. Tham mưu cho Giám đốc xây dựng và bảo vệ Kế hoạch liên kết đào tạo các trình độ học tập: Trung cấp, Cao đẵng, Đại học và các trình độ khác căn cứ yêu cầu của địa phương và nhu cầu của xã hội.

2. Tham mưu và tham gia quan hệ đào tạo, quan hệ đối tác.

3. Tham gia xây dựng và thực hiện hợp đồng đào tạo.

4. Tham mưu  các giải pháp và tổ chức thực hiện các hình thức chiêu sinh của tất cả các lớp liên kết đào tạo.

5. Quản lý lưu trữ tất cả các chương trình giảng dạy, các quy định có liên quan đến tất cả các lớp liên két đào tạo.

6. Quản lý và lưu trữ hồ sơ học viên của tất cả các lớp liên kết đào tạo.

7. Thực hiện thủ tục xác nhận kết quả học tập và các giấy xác nhận, chứng nhận khác cho học viên.

8. Tham mưu đề xuất các giải pháp và trực tiếp quản lý, chăm sóc và hỗ trợ học viên trong suốt quá trình đào tạo.

9. Tham mưu CSVC, thiết bị phục vụ các lớp liên kết đào tạo.

10.Phối hợp với các phòng, đoàn thể thực hiện tốt các hoạt động đào tạo,giáo dục học viên, sinh viên. 

             B. NHIỆM VỤ:

1. Nghiên cứu, điều tra để xác định các ngành nghề mà địa phương và xã hội có nhu cầu đào tạo để tham mưu, đề xuất việc tổ chức các lớp, hình thức đào tạo cho phù hợp với từng đối tường, ngành nghề, trình đọ với chỉ tiêu, trình độ thích hợp.

2. Đề xuất kế hoạch liên kết đào tạo từng năm học, khóa học: ngành nghề, chỉ tiêu, hình thức đào tạo, đối tác, quy trình, thời gian.

3. Tham gia xây dựng các Hợp đồng đào tạo.

4. Đề xuất giải pháp và tổ chức thực hiện mọi hình thức chiêu sinh, tiếp thị, quảng các các lớp liên kết đào tạo. Đãm bảo đạt hiệu quả cao nhất.

5. Tổ chức khai giảng, bế giảng và các hoạt động khác trong quá trình đào tạo cho từng loại lớp học.

6. Quản lý học viên, sinh viên:

- Xây dựng hệ thống GVCN, BCS lớp

- Danh sách lớp đầu khóa, biến động từng tháng, kỳ và danh sách cuối khóa

- Danh sách kết quả từng môn học, thi cuối khóa

- Phối hợp với tổ KH-TV thu học phí và các khoản khác theo quy định.

- Đánh giá chất lượng, hiệu quả đào tạo

- Đề nghị khen thưởng, kỷ luật học viên, sinh viên.

7. Chăm sóc hỗ trợ học viên, sinh viên.

- Tổng hợp,  báo cáo và tham mưu giải quyết các vấn đề liên quan đến học viên, sinh viên trong quá trình học tập.

- Tổ chức hoạt động tập thể cho học viên, sinh viên mang tính giáo dục

- Đề nghị hình thức hỗ trợ học viên, sinh viên

8. Quản lý lưu trữ tất cả các chương trình giảng dạy, các quy định có liên quan đến tất cả các lớp liên két đào tạo.

9. Xây dựng đội ngũ giáo viên cơ hữu, giáo viên hợp đồng ổn định nhằm hỗ trợ công tác đào tạo của đối tác.

10. Quản lý việc giảng dạy của giáo viên, thanh lý hợp đồng giảng dạy

11. Thường xuyên giử mối quan hệ với các đối tác và báo cáo, tham mưu cho lãnh đạo trung tâm các trường hợp cần thiết phải xử lý.Tham gia đón tiếp cán bộ của đối tác và các giáo viên về giảng dạy.

12. Phối hợp chặt chẽ với các đối tác về tiến độ thực hiện hợp đồng. Chủ dộng đề xuất và tham gia kỳ thi hết môn và thi Tốt nghiệp cùng vời các vấn đề có liên quan. 

             C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

            Căn cứ chức năng,nhiệm vụ nêu trên, Trưởng phòng có trách nhiệm cụ thể hóa nhiệm vụ của phòng, xây dựng Kế hoạch và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong phòng theo vị trí công việc để thực hiện. 

Các tin khác
Lịch công tác Hệ thống nhap diem

LIÊN KẾT HỮU ÍCH

LIÊN KẾT WEBISTE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online : 84
Tổng truy cập : 2,113,907

Videon

  • Tiếng hát của CBNV Trung tâm GDTX Tỉnh

    "Chia sẻ yêu thương" tại Trường Mầm non Hướng...

    Quảng Trị yêu thương

    Xem tiếp >>