Thông báo Lịch khai giảng lớp Luật 2019
Cập nhật 02/07/2019 Lượt xem 73

THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2019-2020

Lớp: Luật K2019 - Quảng trị (2019 - 2021) Hình thức đào tạo: VLVH

 

TT

Tên môn học

Thời gian giảng dạy

Giáo viên phụ trách

HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2019-2020

1

Luật Hiến pháp phần chung và phần cụ thể

05/07 -> 07/07/2019

ThS.Nguyên Thị Nữ

ĐT: 097922915

2

Lý luận Nhà nước và pháp luật phần chung và phần cụ thể

12/07->1 4/07/2019

ThS. Trần Công Trung 0905977456

3

Luật Thương mại phần chung và phần cụ thể

19/7 -> 21/07/2019

ThS. Mai Xuân Hợi 0832767868

4

Luật Hành chính và tố tụng hành chính

26/7 -> 28/7/2019

ThS. Bùi Thị Thuận Ánh 0364674569

5

Luật Dân sự phần chung và phần cụ thê

02/8 -> 04/8/2019

ThS. Phan Thị Hồng 0987665496

Thi lần 1, học kỳ 1,

năm học 2019 - 2020

16/08 - 18/08/2019

Trường Đại học Luật

HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 2019-2020

1

Luật Hôn nhân và gia đình và Pháp luật về bình đẳng giới

06/09 -> 08/09/2019

ThS. Ng. Thị Lê Huyền

0943309333

2

Luật Hình sự phần chung và phần cụ thể

13/09 -> 15/09/2019

ThS. Nguyễn Thị Bình

0905510951

3

Luật Lao động và Pháp luật an sinh xã hội

20/09 -> 22/09/2019

TS. Mai Đăng Lưu

0916482824

4

Luật Đất đai và Luật Môi trường

27/09 -> 29/09/2019

ThS. Thân Văn Tài

0905361366

5

Luật Tài chính Luật Ngân hàng

05/10 -> 06/10/2019

TS. Lê Thị Thảo

0905026623

Thi lần 1, học kỳ 2,

năm học 2019 - 2020

18/10 -> 20/10/2019

Trường Đại học Luật

              Ghi chú: Bài kiểm tra lấy điểm đánh giá quá trình học lập, giảng viên thông báo trước cho sinh viên ít nhất 04h về phạm vi và thời gian, giảng viên có quyền yêu cầu sinh viên xuất trình giấy tờ tùy thân trong lúc kiểm tra.

Nếu HV có phản ánh về việc học tập hoặc kiểm tra thì liên hệ thầy Hiệu trưởng 0913426485.

Lịch học thì liên hệ Phòng Đào tạo Thầy Lê Văn Anh ĐT: 0934908583

Lịch thi liên hệ Phòng Khảo thí - ĐBCLGD Thày Cao Khánh Huy ĐT: 0121 8009660

Giáo viên không dạy theo lịch thông báo cho Phòng ĐT trước 10 ngày để điều chỉnh GV khác

 

Hiệu trưởng

Đã ký

PGS.TS Đoàn Đức Lương

Lịch công tác Hệ thống nhap diem

LIÊN KẾT HỮU ÍCH

LIÊN KẾT WEBISTE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online : 96
Tổng truy cập : 2,127,785

Videon

  • Tiếng hát của CBNV Trung tâm GDTX Tỉnh

    "Chia sẻ yêu thương" tại Trường Mầm non Hướng...

    Quảng Trị yêu thương

    Xem tiếp >>